Disclaimer

Helder over onze informatieverstrekking

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van  IT Werkers.

Merkenrecht

IT Werkers is een wettig gedeponeerde handelsnaam en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van  IT Werkers.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door  IT Werkers aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan  IT Werkers niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van itwerkers.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door  IT Werkers aangeboden informatie, vacatures, opdrachten, prijzen, prijsopgaven of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door  IT Werkers benoemde partijen doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom  IT Werkers of de  website itwerkers.nl. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

E-mail

E-mails verzonden door  IT Werkers (haar medewerkers) en eventueel meegezonden bestand(en) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan, en gebruik door anderen, is niet toegestaan. Indien een fout is gemaakt bij het adresseren c.q. transmissie van het bericht, verzoekt  IT Werkers u de verzender hiervan op de hoogte te stellen middels een antwoord op deze e-mail.  IT Werkers sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend inzake contractuele verplichtingen. Een verplichting wordt slechts per post verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd.

Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

Dashboard

Via deze website kunt u een persoonlijk dashboard aanvragen, nadat u de gevraagde (persoons)gegevens heeft aangeleverd bij IT Werkers. IT Werkers is niet aansprakelijk voor foutieve data en aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, in welke vorm dan ook. Data in het dashboard is niet actueel. Voor de meest actuele data, dient u telefonisch contact op te nemen met IT Werkers, via: +31 85 060 6192.

Verstrek enkel persoons(gegevens) die openbaar vindbaar zijn. IT Werkers streeft ernaar het dashboard zo goed mogelijk af te schermen, maar kan niet garanderen dat het dashboard niet inzichtelijk is voor derden.

Voor het laats bijgewerkt op:
1/3/2021
Kan ik je helpen? 💬