Algemene Voorwaarden

Heldere afspraken vormen de basis van een succesvolle samenwerking.

Artikel 1: Definities

In het kader van de dienstverlening door IT Werkers hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 

Abonnement: Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op Diensten en/of functionaliteiten van het Platform. Op Abonnementen zijn Abonnement fees van toepassing.

Account: Een Account zijn de unieke inloggegevens met de daaraan verbonden data die horen bij een Opdrachtgever of een Freelancer en het mogelijk maken in te loggen op het Platform. Een account is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Service fee: De fee die Opdrachtgever verschuldigd is voor de gehele  contractuele en financiële administratie en support rondom de Inhuur van Freelancer. Deze fee heeft betrekking op ieder uur dat Freelancer werkt voor Opdrachtgever. Dit aantal uren komt overeen met het aantal uren dat Freelancer in rekening brengt bij Opdrachtgever.

IT Werkers: IT Werkers, KvK-nummer: 84794615, Thermiekstraat 92, 1117 BC te Schiphol, bereikbaar via e-mailadres: info@itwerkers.nl en telefoonnummer: 085 - 060 6192.

Check Contracts: De door IT Werkers aangewezen partij die zorg draagt voor de contractuele en financiële administratie voor de Freelancer en de Opdrachtgever bij Inhuur via IT Werkers.

Database: Een collectie van Profielen van Freelancers die al dan niet publiekelijk bereikbaar zijn via het Platform.

Diensten: De dienstverlening van medewerkers van IT Werkers om Opdrachtgever en Freelancer met elkaar te verbinden

Freelance pool: Een selectie van Profielen uit Database die gekoppeld zijn aan Opdrachtgever, al dan niet exclusief. Een Freelance pool kan op verzoek van Opdrachtgever gedeeld worden met andere Opdrachtgevers.

Gebruiker: Een natuurlijke- of rechtspersoon met een Account op het Platform.

Inhuur: Alle stappen die komen kijken bij het inhuren van Freelancer door Opdrachtgever voor een specifieke Opdracht.

IT Werkers hub: Een community waar Freelancers elkaar kunnen vinden en informatie met elkaar kunnen delen. 

IT Werkers Go: Bepaalt in welke mate Opdrachtgever recht heeft op Diensten en/of functionaliteiten van het Platform. Op IT Werkers Go zijn Service fees van toepassing. 

Freelancer: De natuurlijke- of rechtspersoon die als zelfstandig professional in het bezit van een KvK nummer werkzaam is en zijn of haar Profiel online registreert voor opname in de Database.

Opdrachtgever: Elke onderneming, dus geen particulieren, die gebruik maakt van de Diensten en/of het Platform van IT Werkers. Opdrachtgevers worden vertegenwoordigd door één of meerdere Gebruikers met een Opdrachtgever Account. 

Opdracht: Een advertentie of vraag gecommuniceerd via het Platform door Opdrachtgever waar het vinden van een Freelancer voor het uitvoeren van werkzaamheden centraal staat.

Overeenkomst: De contractuele relatie tussen Partijen tot stand gekomen door middel van een online registratie en/of het tekenen van een contract en/of het akkoord gaan met een offerte, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de Diensten en/of de Database en waar deze voorwaarden van toepassing op zijn

Partijen: Zijn Opdrachtgevers, Freelancers, IT Werkers, andere Gebruikers en Check Contracts.

Platform: De online omgeving aangeboden door IT Werkers, waar Gebruikers met hun Account kunnen inloggen. 

Profiel: Alle informatie die is aangeleverd door of over de Freelancer die wordt opgeslagen door IT Werkers met als doel een Gebruiker een duidelijk en actueel beeld te geven van de Freelancer. Een Profiel kan bestaan uit het CV van de Freelancer, beoordelingen, tarief, beschikbaarheid, contactgegevens en/of overige informatie.

Vakgebied: Een Vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Freelancers zich in kunnen specialiseren.

 

Artikel 2: Aanmelden Platform, totstandkoming Overeenkomst en gebruik Platform

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via het Platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een Overeenkomst met IT Werkers is aangegaan.

Voor het laats bijgewerkt op:
4/1/2022
Kan ik je helpen? 💬